نشانی دفتر انجمن : تهران - بلوار آفریقا (جردن) - خیابان سایه - شماره 4 - ساختمان وزارت ورزش و جوانان - طبقه پنجم
رایانامه (ا یمیل) سرپرست انجمن: norafshan87@gmail.com
شماره تماس رئیس انجمن (ثابت) : 02122662343
نمابر: 02122662391

ثبت نام در رویدادها

معرفی کمیته ها

رتبه بندی ورزش های الکترونیک ایران


پایگاه های خبری مرتبط داخلی
پایگاه های خبری مرتبط بین المللی\

حامیان معنوی


شبکه های اجتماعی